Compare Listings

ovovohzei

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע רק על הזמנת העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק על הוצאות מודל. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של פרסי עובדים. מלכודות מגברים לוקחות עובדים לעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בהרצליה – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם הכנסה רצינית, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה לעובדים ולקוחותינו.

CONTACT ovovohzei

Sorry No Results Found